ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះជួយ​ឃុំ​ថ្នា​ធ្នង់​ស្រុក​រំដួល​ធ្វើការ​ជម្រុញ​ដល់​សមាជិក​បក្ស​ទាំងអស់​ត្រូវ​បន្ត​ធ្វើ​អំពើ​ល្អ​និង​ចូលរួម​ដោះស្រាយ​ទុក​លំបាក​ជូន​ពលរដ្ឋ​អោយបាន​ល្អ​ប្រសើរ​ថែម​ទៀត​ – CEN