លោកយាយ​ចំណាស់ បរិភោគ​ដី ដើម្បី​ព្យាបាល​… មហារីក​ខួរក្បាល (​មាន​វីដេអូ​) – CEN