កូន​ក​ម្លោះ​​ជិត​​​​ចូ​​ល​​រោងការ ​ទៅ​ជីកដី​​​​ធ្វើ​​ឡធ្យូង​ ខ្វះ​ការ​ប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​ ដីដំបូកបាក់​ស​ង្ក​ត់​ស្លា​ប់​​ – CEN