រកឃើ​ញអ្ន​កផ្ទុ​កវី​រុ​សកូរ៉ូណា ៤៤នាក់បន្ថែមទៀត​លើនា​វាទេ​សចរ​ណ៍ជប៉ុន ក្រោយអាជ្ញាធរយកសំណាក​រ​ប​ស់ម​នុស្ស ២២១នាក់ពិនិត្យ – CEN