លាយរំសេវ​កាំ​ជ្រួចខុ​សលក្ខ​ណៈបច្ចេ​កទេស ផ្ទុះស្លាប់ម្នាក់នៅស្រុ​ក​បា​ទី – CEN