ពលទាហាន​ពួក IS រាប់រយ​នាក់ បាន​គ្រវាត់​កាំភ្លើង​ចោល ចេញមក​សារភាព​ដោយ​គ្មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ព្រោះតែ​ត្រូវ​មេ​របស់ខ្លួន​បង្អត់អាហា​រ និង​ពុំ​បើកប្រាក់​ខែ​ឲ្យ​ – CEN