សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​៖​បញ្ហា​គ្រូពេទ្យ​ដែល​គេ​និយាយថា អត្រា​៩០%​នៃ​គ្រូពេទ្យ​គឺ​មិន​ល្អ ដែល​នេះ​មិនមែន​ជា​ការពិត​ – CEN