រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ទទួល​រថយន្ត​បំពាក់​ម៉ាស៊ីនបូមទឹក​២​គ្រឿង ពី​Jica – CEN