ស៊ីម៉ាក់ កម្ទេច​គ្រាប់​ទម្លាក់​ពីលើ​យន្តហោះ Mark 81 នៅ​ការដ្ឋាន ស្ថិតនៅ​ភូមិសាស្ត្រ​ភូមិ​កប់​ស្រូវ​ – CEN