ជំរុញ​វិស័យ​នាំចេញ​វាយនភ័ណ្ឌ របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ឡាវ មី​យ៉ាន់​ម៉ា និង​វៀតណាម (CLMV) ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ជប៉ុន​ – CEN