ភ្ញៀវទេ​សចរ ដែលជិះលើនាវា​ Westerdam មកដល់ភ្នំពេញ មុនឡើងយន្តហោះត្រ​ឡប់​ទៅកា​ន់ប្រ​ទេសរ​ប​ស់​ខ្លួនវិញ – CEN