បន្ទុះ​ទូ ATM ដើម្បី​លួច​លុយ ស្មាន​ពុំ​ដល់​រងគ្រោះថ្នាក់​ប៊ិះ​ស្លាប់ ខណៈពេល “​ដៃគូ​” ប្រមូល​យក​លុយ ហើយ​រត់​ចោល​… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN