ដើរឆ្ល​ងផ្លូ​វ​មិនប្រយ័ត្ន​ ត្រូវម៉ូតូបុករងរ​បួ​សធ្ងន់ នៅស្រុកស្វាយទាប – CEN