ស្នងការ​នគរបាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​អង្គភាព​ការពារ​កុមារ លើកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ​ជាមួយ​កងកម្លាំង​នគរបាលជាតិ​ – CEN