ប្រទេស​ថៃ និង​បារាំង ខាតបង់​ចំណូល​យ៉ាងច្រើន ពី​ភ្ញៀវទេសចរ​ចិន ខណៈ​មានការ​ផ្ទុះឡើង នៃ​វីរុស​ផ្លូវដង្ហើម ខូ​វីដ​-១៩ (COVID-19) – CEN