រត់ចោល​ចានបាយ​ម្ហូប ព្រោះ​ឃើញ “​ពស់​ជើង​៤” ចម្លែក​ពុំ​ធ្លាប់មាន​! – CEN