ចោរម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុង​ហេតុ​ការណ៍​ផ្ទុះ​ទូ ATM ខណៈ​ព្យាយាម​​លួច​លុយ​ខុស​បច្ចេក​ទេស – CEN