សម្តេច​ហេង សំរិន ៖ រយៈពេល​៣​ខែ រដ្ឋសភា អនុម័ត​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​១២ និង​សេចក្ដីស្នើច្បាប់​៤, រដ្ឋសភា នឹង​ចាប់ផ្តើម​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​១០ នៅ​៣​ខែក្រោយ​ – CEN