រន្ធត់​ណាស់​! បាក់​រានហាល​អាគារ​មួយ​នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី មនុស្ស​ធ្លាក់​មក​ទាំង​ហ្វូង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN