អគ្គិភ័យ​ឆេះ​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​សង្កាត់​ទឹកថ្លា បំផ្លាញ​ផ្ទះ​ជាង​១៥​ខ្នង​ – CEN