ចត​ត្រាក់ទ័រ​ចោល​ពេលយប់ គ្មាន​ដាក់​ភ្លើង​ឬ​ស្លាក​សញ្ញា​ម៉ូតូ​បុក​ពីក្រោយ​របួសធ្ងន់​ម្នាក់​ – CEN