រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ សម្រច​ស្តារ​លូ​ បាន​ប្រវែង​ជាង​២០​គីឡូម៉ែត្រ​ ក្នុង​ខណ្ឌ​ទាំង​៤​ កណ្តាល​ក្រុង​ រយៈពេល​១​សប្តាហ៍ – CEN