អង់គ្លេស​ចាត់​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ ២​គ្រឿង ឲ្យ​រារាំង​យន្តហោះ​រុស្ស៊ី​ – CEN