បុរស​ជនជាតិ​អាឡឺម៉ង់​ម្នាក់ លោត​សម្លាប់ខ្លួន ពីលើ​អគា​រជាន់​ទី​៣ – CEN