ដល់ក​! ឲ្យ​សម្តែងឡើង​ជិះ មានអី​តោ និង​ខ្លា អត់​ធ្វើតាម បែរជា​ព្រួត​គ្នា​ធើ​ស៊ី​សេះ​ប៊ិះ​ក្ស័យ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN