ក្មេងប្រុស​ស្លៀក​អាវ​កញ្ចាស់ ដៃ​កាន់​ក្រដាសប្រាក់ ៥​ដុល្លារ ឡើង​”​ទ​ក់​” ដេញថ្លៃ​បាន​… កង់​១! ហេតុអ្វី​? – CEN