កូរ៉េខាងជើង​ ស្នើ​ឲ្យ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ បញ្ឍប់​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​ទាំងស្រុងជាមួយ​អា​មេ​រិច បើ​ចង់​ស្តារ​ទំនាក់ទំនង​នឹង​គ្នា​ – CEN