រោងទង​កូរ​សមុទ្រ​ទឹកដោះ​ក្នុង​ប្រាសាទអង្គរវត្ត នឹង​មាន​ការបំពាក់​ពិតាន​ឡើងវិញ​ – CEN