កូរ៉េខាងជើង “​បរិហារ​” ពី​រឿង​អាមេរិក​ប៉ុនប៉ង​ធ្វើឃាត​លោក​គីម ជុង​-​អ៊ុន កាលពី​ខែឧសភា​ – CEN