ក្រុម​ជើងឯក​កម្ពុជា The Brilliant ទទួលបាន​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ 3 ជាមួយនឹង​ប្រាក់រង្វាន់ 5,000 ដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ជួញដូរ​ភាគហ៊ុន ស៊ី​អាយ​អិម​ប៊ី ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ាន នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ – CEN