រុស្ស៊ី​សម្ងំ​អភិវឌ្ឍ​អាវុធ​ក្រោម​ទឹក មាន​ថាមពល​ដ៏​ខ្លាំងក្លា​ – CEN