សម្តេច​ក្រឡាហោម បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅប្រទេស​ឡាវ លើវិស័យ​សន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់​គ្រឿងញៀនឆ្លងដែន – CEN