ដេក​សង្ឃឹម​ទៀត​ទៅ​! ពេលនេះ និស្សិត​ស្រី​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​អភិវឌ្ឍ​ជោគជ័យ «​ខោអាវ​ទ្រនាប់​ប្រឆាំង​រំលោភ​» បំពាក់​មាន​ទាំង​សោ​លេខ​សម្ងាត់ និង GPS – CEN