ហេតុ​អ្វី​ក្រុម​សិល្បៈ​កូរ៉េខាងជើង ជ្រើស​យក​ការធ្វើ​ដំណើរ​ថ្មើរជើង​មក​កាន់​កូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បី​សម្តែង​? – CEN