មី​យ៉ាន​ម៉ា និង​បង់​ក្លា​ដេស កំណត់ពេល ២​ឆ្នាំ​ដើម្បី​បញ្ជូន​ជនជាតិ​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា ត្រឡប់​ទៅ​វិញ​ឲ្យអស់​ – CEN