មេបញ្ជាការ​ច្រើន​រូប ប្រឈម​ការចោទប្រកាន់​ពី​បទ មនុស្សឃាត ដោយសារ​ធ្វើឲ្យ​នា​វាពិឃាត​អាមេរិច បុក​ជាមួយ​កប៉ាល់​ដឹកទំនិញ ឆ្នាំមុន​ ​ – CEN