កម្អែរ​ភ្នំភ្លើង​ហ្វីលីពីន ផ្ទុះ​ឆេះ​ឡើង​ភ្លឺ​ចិញ្ចាច​នៅពេល​យប់​ – CEN