អភិបាល​រាជធានី ចុះសួរសុខទុក្ខ​និង​នាំយក​ថវិការជូន​ក្រុមគ្រួសារ​កុមារា​២​នាក់ រងរបួស​ដោយ​អគ្គិភ័យ នៅ​សង្កាត់​ផ្សារ​ចាស់​ – CEN