សត្វ​ឆ្កែ​១​ក្បាល​ត្រូវ​ជាប់គាំង​ក្នុង​ដើមឈើ និង​ងាប់​ក្រៀម​ក្នុងស្ថានភាព​តតាំង​ជីវិត​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​ជាង ២០ ឆ្នាំ ដោយសារ​រត់​ដេញតាម​… – CEN