យុវជន​ម្នាក់ បន្លំ​ឡើង​ផ្សំ​ដំណេក ជាមួយ​កូនក្រមុំ បាន​៣​ដង រីឯ​ប្តី​ស្រវឹង​ជោក ដេក​នៅ​ក្រោមផ្ទះ – CEN