ទោះបី​ធាតុអាកាស​ត្រជាក់​យ៉ាងណា ក៏​ពលរដ្ឋ​វៀតណាម​នៅ​ប្រឹង​ទ្រាំដើម្បី “​ប្រមូល​ផល​” អ្វី​ម្យ៉ាង​គេ​ហៅថា “​បន្លែ​ត្រ​ណាប់​” ព្រោះ​វា​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​! ជួយ​ចែករំលែក​ផង​ថា នេះ​ជា​បន្លែ​អ្វី​? (​មាន​វីដេអូ​) – CEN