គួរឲ្យរំជួលចិត្ត! ពេលដឹងមូលហេតុ កម្មករម្នាក់នេះដើរទៅសំកុកទូរស័ព្ទនៅស្ថានីយរថភ្លើងទើសៗយប់… – CEN