វេជ្ជបណ្ឌិត​កែ​សម្ផស្ស “​ជួសជុល​” ឲ្យ​ភរិយា​ខ្លួន​ស្អាត​ជាង​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​ – CEN