ចិន​ផ្ដល់ជំនួយ​១​លាន​យាន់​ដល់​កម្ពុជា ដើម្បី​អនុវត្ត​ភាពជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​កម្ពុជា​-​ចិន​ – CEN