ច្រើន​ឮ (​ឃើញ​) ដេកស្លាប់ អង្គុយ​ស្លាប់ តែ​នេះ​ដើរៗ​ឈរ​ស្លាប់​១​ម៉ោង ទើប​គេ​ឯង​ដឹង​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN