គ​.​ជ​.​ប ទទួល​បណ្ដឹង​១៥០​បណ្ដឹង ពេល​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ ​ – CEN