អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់​ពុំទាន់​សុំ​សិទ្ធិ​ជ្រកកោន​នៅឡើយ​ទេ ខណៈពេល​រដ្ឋការ​ថៃ​ពុំទាន់​កំណត់​បាន​ទីកន្លែង​ស្នាក់នៅ ដើម្បី​ចេញ​ដីកានាំខ្លួន​ – CEN