លោក Trump ចង្អុលមុខ​ រួច​បណ្តេញ​អ្នកយក​ព័ត៌មាន CNN ចេញ​ក្រៅ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN