ប្រិយមិត្ត​ដឹង​ទេ​ថា ៖ ទំហំ​សុដន់​របស់​ស្ត្រី​ខ្មែរ ឈរ​លំដាប់​ទី​១ នៃ​តំបន់​អាស៊ី អាគ្នេយ៍ ស្មើ​ជប៉ុន ខណៈពេល​អាមេរិក ឈរ​លំដាប់​ទី​១ ពិភពលោក​! – CEN