អភិបាលខេត្ត​អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យ​គម្រោង​ស្ថាបនា​អាង​ស្ដុក​ទឹក និង​ប្រព័ន្ធ​លូ ដើម្បី​រំដោះ​ទឹក​នៅក្នុង​បរិវេណ​វិទ្យាល័យ​ស្វាយរៀង ក្រុង​ស្វាយរៀង – CEN